Liên hệ

Bản đồ Trụ sở chính của chúng tôi

Văn phòng Hà Nội

Lầu 7, tòa nhà Manhattan
60 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: + 844 3926 3848
Hotline: 0985 144 144

Văn phòng HCM

179 Nguyễn Cư Trinh (lầu 5), Quận 1, thành phồ Hồ Chí Minh
ĐT: + 844 3926 3848
Hotline: 0985 144 144

Văn phòng Lào

03/Ban Viengxay – Kithsarath – LuangPrabang
ĐT: +856-71- 260 567
Fax: +856-71- 260 568

Vănphòng Campuchia

#341 Sihanouk, BLVD, Phnom Penh, Cambodia
ĐT: +855-23-222391
Fax: +855-23-222360